...../...../........

AÇIK RIZA METNİ

Mtk Madencilik İnşaat Nakliye San. Ve Tic. Ltd. Şti. Şirketince tarafıma iletilen aydınlatma metni ile, işlenecek kişisel veri kategorileri, işlenecek kişisel veriler, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun kimliği ve sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde anlatılmış ve tarafımca söz konusu bu bilgilendirme metni okunmuştur.

Ben, ………………………............., Mtk Madencilik İnşaat Nakliye San. Ve Tic. Ltd. Şti. bünyesinde …………… tarihi itibariyle …………………….............. pozisyonunda görev yapmaktayım.

Şirket bünyesinde bulunan şahsıma ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere tabi olduğunu biliyorum. Bu hususta Şirket tarafıma eğitim vermiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarımla ilgili olarak gerekli bilgiyi alabilmem için:

  • Mtk Madencilik İnşaat Nakliye San. Ve Tic. Ltd. Şti. Çalışan Aydınlatma Metninin bir suretini teslim aldığımı ve okuduğumu,
  • Mtk Madencilik İnşaat Nakliye San. Ve Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması Politikasını okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ederim.

Bu vesile ile Şirketin şahsıma ait, belirtilen veriler üzerinde veri işleme faaliyetinde bulunduğunu, Kimlik, İletişim, Aile Durumuna İlişkin Veriler, Özlük Dosyası Verileri, Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Veriler, Konum Bilgisi, Finansal Veriler ile Sağlık Verileri ve Sendika Verileri, Ceza Mahkumiyeti özel nitelikli kişisel verilerimin, etkinlik organizasyon ve görsel ve işitsel kayıtların alındığı faaliyetlere dahil olmam halinde ise görsel işitsel kayıt verilerinin işlendiğini bilmekteyim.

Şirket tarafından iş başvuru formunun ve özlük dosyası belgelerinin Şirket dışında bulunan bilgisayarlarda tutulması, e-mail gönderilmesi ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesi, bu verilerin tutulduğu, aktarıldığı sistemlerin, e-mail sağlayıcılarının veri tabanlarının yurtdışında konumlandırılmış olmasının mümkün olabileceği konusunda tarafıma bilgilendirme yapılmış olup, aktarımları açık rızam dahilinde kabul ediyorum.

Açık rızaya ilişkin irademin değişmesi halinde ise 6698 sayılı Kanunun tarafıma tanımış olduğu açık rızamı geri alma hakkımın da bilincindeyim.

  • İşbu metinde ve ilgili metinlerde sayılan hususları beraber değerlendirerek;
  • Kullanılan mail vb. yöntemler vasıtasıyla yurt dışına veri aktarımı yapılması,
  • Etkinliklerde alınan görsel-işitsel kayıtlarımın Şirket tanıtımı amacıyla kullanımı,
  • Şirket tarafından araç temin edilmesi halinde aracın bulunduğu yerin canlı olarak tespitinin sağlanması yoluyla dolaylı olarak konum bilgimin işlenmesi,
  • Şirket etkinlik, organizasyon ve eğitimlerinin Şirkete temin etmiş olduğum iletişim kanalları vasıtasıyla tarafıma tanıtım amacıyla iletilmesi,

 

Hususlarına hür irademle açık rıza veriyorum.

 

Rıza Vermeyi Arzu Etmediğiniz Hususlar Var ise :

1-Rıza Vermediğiniz Veriler:                                                                                                                                                                   

 

2-Rıza Vermediğiniz Aktarım Grupları: (Lütfen ilgili veri ile ilişkilendirerek belirtiniz)                                                                                                                                                                            

 

 

Adı- Soyadı:

İmza:

 

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

+90 (266) 396 52 11